Společnost Polar Transport Václav Vlasák zrealizovala projekt Opatření na úsporu energie ve společnosti POLAR Transport Václav Vlasák, diky němuž dosáhla úspory energie a následné úspory emisí CO2 v podobě dodatečného zateplení obvodových konstrukcí a střechy, instalací  LED osvětlení, fotovoltaické elektrárny a úpravy chlazení. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Vlajka EU